Chương trình “Behind the curtain”

 In News

Chúng tôi mời bạn đến xem một chương trình đặc biệt bao gồm nhiều tiết mục nhảy múa với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ múa chuyên nghiệp.
Một chương trình chưa từng có. 4 – 6 nghệ sĩ biểu diễn trong mỗi suất, các tiết mục được sắp xếp không trùng lặp mỗi suất.

ʙʀᴇᴀᴋ ᴅᴀɴᴄᴇ: Le Hieu – Manh Quyen
ᴄᴏɴᴛᴇᴍᴘᴏʀᴀʀʏ: Chi Nguyen l Le Mai Anh l Sabra Johnson l Ngan & Tuan l Hoang Minh & Xoay l Nhon Vo & Nghia Vo Trong
ᴅᴀɴᴄᴇ & ᴢɪᴛʜᴇʀ: Hong Nhung & Ngoc Hang
ʜɪɢʜ ʜᴇᴇʟꜱ: DaJay
ᴊᴀᴢᴢ: Tran Trong Nghia, Mia & Duc Quynh
ᴛᴀɴɢᴏ: Alex Vachev & Sabra Johnson

Đặt vé: TẠI ĐÂYE
Số lượng vé có hạn – Khán giả được yêu cầu thực hiện 5K
700 000vnd/vé

info@dancentervn.com

[/vc_column][/vc_row]
Recent Posts