Contemporary Workshop cùng Sabra

 In News, Uncategorized @vi

Bản chất của nhảy múa: MỘT WORKSHOP CONTEMPORARY
Đương đại, cũng giống như tất cả các hình thức nhảy múa khác, có nhiều mặt và nhiều ảnh hưởng. Từ Ballet đương đại đến Jazz đương đại và tất cả mọi thứ liên quan thậm chí có thể là ngẫu hứng thuần túy, chuyển động được tạo ra một cách tự phát. Đương đại đã mang đến nhiều sự tự do và một gợi ý đào sâu hơn vào bản chất của nhảy múa. Vào một dịp cuối tuần, tôi muốn mời các bạn một khám phá Múa đương đại trong một buổi workshop gồm 3 phần. Bạn có thể chọn tham gia 1, 2 hoặc cả 3 phần.

Học viên Contemporary, cấp độ Beginner – Intermediate có thể tham gia.

THỜI GIAN: Thứ 7, 23/10/2021.
Lớp workshop sẽ được diễn ra trực tuyến qua Zoom và tại phòng tập Dancenter.
*Tại phòng tập, chúng tôi chỉ có thể chào đón 15 học viên. Học viên tham gia sẽ được yêu cầu khai báo y tế và trình thẻ xanh tại quầy tiếp tân.
booking@dancentervn.com

PHÍ THAM DỰ
Tham gia trực tuyến: 190,000vnd cho 1 phần HOẶC 450,000vnd cho 3 phần.
Tham gia tại phòng tập: 220,000vnd cho 1 phần HOẶC 550,000vnd cho 3 phần.

Bản chất của Bạn
[9:20 am – 10:10 am]

The Nature of You is 50 minutes of guided improv. Improv can sound scary at first but free movement truly is the heart of dance. I will direct you with simple tasks to connect your mind and body. There is no right or wrong and no previous experience needed. You will simply dance to the beat of your own drum… Hmmm, the nature of you is a curious thing! This session is crafted for ALL lovers of dance. Come and join only this class or move onto Part 2 and/or 3.

Bản chât của sự Duyên dáng
[10:20 am – 11:10am]

The Nature of Grace is 50 minutes exploring the serene side of Contemporary. Fluid movements and polished edges will determine this choreography. You will learn to take time for each expression, gracefully melting into something new. The Nature of Grace is crafted for the Beginner to Intermediate Student. Come and join only this class or Part 1 and/or 3.

Bản chất của Năng lượng
[11:20 am – 12:10 pm]

The Nature of Power is 50 minutes exploring the stronger side of Contemporary. Fierce and dynamic movements will inspire us for this choreography. Bring your wild self to the table, we are going to challenge movement and rhythm itself! The Nature of Power is crafted for the Beginner to Intermediate student. Come and join only this class or take also Part 1 and/or 2.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search