Dancenter thắng giải Doanh nghiệp Xuất sắc

 In News

Ngày 9/1/2021, giám đốc của chúng tôi đã được trao giải Doanh nghiệp xuất sắc nhất bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam.

“Là một người tự học để kinh doanh, tôi thật vinh dự khi nhận được sự công nhận này.

Nhảy múa đã dạy cho tôi tính kiên trì, kỷ luật tự giác, biết nỗ lực và tinh thần đồng đội. Nhảy múa cũng dạy tôi phát triển các kỹ năng sáng tạo và trí tưởng tượng vốn rất quan trọng đối với bất kỳ nhà quản lý nào.

Tôi vui mừng và tự hào rằng tôi cùng đội ngũ của mình đã và đang chia sẻ những giá trị đó với tất cả vũ công để giúp họ trở thành những người mạnh mẽ hơn.

I applied to the CCIFV Award because I wished in case, I won to have an opportunity to speak to the community of entrepreneurs, business leaders, innovators, and institutions about a new project: Opening a Performing Arts Center in HCMC.

This ambitious project has for goals to offer:
1. Quality Program to empower the demanding growing audience and to participate to society permanent education.
2. Supportive Environment to nurture talents and to promote Contemporary Vietnamese Performing Arts into international recognition.
3. Professional Structure to offer a high standard cultural platform for international exchanges and collaboration.

This project needs business expertise and connection support. If you are interested to know more, please contact me.
Last, I want to tank you all for your trust and your support with an incredibly special mention to the wonderful Dancenter team who keep building our warm home day after day with beautiful dedication.”

Linh Rateau

Recent Posts

Start typing and press Enter to search