Kid & Teen Classes

Trang chủ > LỚP HỌC NGƯỜI LỚN > THỜI KHÓA BIỂU
Print Friendly, PDF & Email

THỜI KHÓA BIỂU 2021

LỚP HỌC DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

MÃ MÀU LỚP
Ballet   Contemporary, Lyrical Hip Hop
Jazz Swing

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Elem.: Có kinh nghiệm Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Swing
(Trực tuyến)
All
Ms. Xoay
10:00 AM
Stretch & Strengthen
(Trực tuyến)
All.
Ms. Linh
9:00 AM
Hip Hop
(Phòng tập & Trực tuyến)
All
Mr. Minh
9:00 AM
Jazz
(Phòng tập & Trực tuyến)
Int.
Ms. Sabra
9:00 AM
Contemporary
(Phòng tập)
Adv.
Mr. Quyen
9:00 AM
Ballet
(Trực tuyến)
Fundamentals
Ms. Linh
10:00 AM
Ballet
(Phòng tập & Trực tuyến)
Int.
Ms. Sabra
10:40 AM
Jazz
(Trực tuyến)
Beg.
Mr. Hieu
10:10 AM
Jazz
(Trực tuyến)
Beg.
Mr. Hieu
9:00 AM
Tối Contemporary
(Trực tuyến)
Beg.
Ms. Xoay
7:00 PM
Ballet
(Phòng tập & Trực tuyến)
Int.
Ms. Sabra
7:30 PM
Jazz
(Phòng tập & Trực tuyến)
Int.
Ms. Sabra
8:00 PM
Hip Hop
(Phòng tập & Trực tuyến)
Int.
Mr. Minh
7:40 PM
Hip Hop
(Phòng tập & Trực tuyến)
Beg.
Mr. Minh
7:30 PM
Ballet
(Phòng tập & Trực tuyến)
Beg./Elem.
Ms. Sabra
7:30 PM
Ballet
(Phòng tập & Trực tuyến)
Elem.
Ms. Sabra
8:10 PM

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 2021

LỚP HỌC DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg.: Cơ bản Elem.: Có kinh nghiệm Int.: Trung cấp
Adv.: Nâng cao All Levels: Mọi cấp độ

 

 

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN TÌNH TRẠNG
BALLET Fundamental THỨ 3 10:00 AM Ms. Linh Trực tuyến
Beg./Elem. THỨ 2 7:30 PM Ms. Sabra Phòng tập & Trực tuyến
Elem. THỨ 5 8:10 PM Ms. Sabra Phòng tập & Trực tuyến
Int. THỨ 3 7:30 PM Ms. Sabra Phòng tập & Trực tuyến
THỨ 4 10:40 AM Ms. Sabra Phòng tập & Trực tuyến
CONTEMPORARY Beg. THỨ 2 7:00 PM Ms. Xoay Trực tuyến
Adv. THỨ 6 9:00 AM Mr. Quyen Phòng tập
HIP HOP All. THỨ 4 9:00 AM Mr. Minh Phòng tập & Trực tuyến
Beg. THỨ 6 7:30 PM Mr. Minh Phòng tập & Trực tuyến
Int. THỨ 5 7:40 PM Mr. Minh Phòng tập & Trực tuyến
JAZZ Beg. THỨ 3 9:00 AM Mr. Hieu Trực tuyến
THỨ 5 10:10 AM Mr. Hieu Trực tuyến
Int. THỨ 4 8:00 PM Ms. Sabra Phòng tập & Trực tuyến
THỨ 5 9:00 AM Ms. Sabra Phòng tập & Trực tuyến
STRETCHING
& STRENGTHENING
Beg. THỨ 3 9:00 AM Ms. Linh Trực tuyến
SWING Beg. THỨ 2 10:00 AM Ms. Xoay Trực tuyến

 

Start typing and press Enter to search