top of page
Level Name
Week Day
Time
Teacher
Program
LEVEL K1 OPEN
Thứ Ba
3:40 PM - 4:35 PM
Ms. Linh
Open Class
LEVEL K1 OPEN
Thứ Bảy
9:10 AM - 10:05 AM
Ms. Linh
Open Class
LEVEL K2
Thứ Bảy
10:10 AM - 11:05 AM
Ms. Linh
Level Program
LEVEL K2
Thứ Tư
4:00 PM - 4:55 PM
Ms. Linh
Level Program
LEVEL K2
Thứ Ba
4:40 PM - 5:35 PM
Ms. Linh
Level Program
LEVEL K3
Thứ Bảy
11:10 AM - 12:05 AM
Ms. Linh
Level Program
LEVEL K3
Thứ Hai
4:00 PM - 4:55 PM
Ms. Linh
Level Program
LEVEL K3
Thứ Tư
5:00 PM - 5:55 PM
Ms. Linh
Level Program
LEVEL KT4
Thứ Hai
5:00 PM - 5:55 PM
Ms. Linh
Level Program
LEVEL KT4
Thứ Tư
6:00 PM - 6:55 PM
Ms. Linh
Level Program
LEVEL POINTE
Thứ Hai
6:00 PM - 6:55 PM
Ms. Sabra
Level Program
LEVEL T1 OPEN
Thứ Ba
6:10 PM - 7:35 PM
Ms. Linh
Open Class
LEVEL T5
Thứ Bảy
3:30 PM - 4:55 PM
Ms. Sabra
Level Program
LEVEL T6 & T7
Thứ Bảy
2:00 PM - 3:25 PM
Ms. Sabra
Level Program

BALLET

Ballet là một loại hình nghệ thuật múa biểu diễn sử dụng hệ thống các bước nhảy được quy định chặt chẽ và đòi hỏi sự thuần thục. Thông qua những chuyển động cơ thể uyển chuyển, kết hợp với âm nhạc và bối cảnh sân khấu để truyền tải một câu chuyện, chủ đề cụ thể.

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Bắt đầu từ 1 lớp/tuần

Học kĩ thuật nền tảng của Dance/Acro. Dành cho học sinh xem nhảy múa như một hoạt động giải trí.


LEVEL PROGRAM: Tối thiểu 2 buổi/tuần/thể loại

Củng cố kiến thức nền tảng và trau dồi kỹ thuật theo thể loại đã chọn.

bottom of page