top of page
Level Name
Week Day
Time
Teacher
Program
LEVEL K1 OPEN
Thứ Bảy
10:05 AM - 11:00 AM
Mr. Minh
Open Class
LEVEL K1 OPEN
Thứ Hai
4:00 PM - 4:55 PM
Mr. Minh
Open Class
LEVEL K2
Thứ Bảy
2:00 PM - 2:55 PM
Mr. Minh
Level Program
LEVEL K2
Thứ Năm
4:05 PM - 5:00 PM
Mr. Minh
Level Program
LEVEL K2
Thứ Hai
5:00 PM - 5:55 PM
Mr. Minh
Level Program
LEVEL K3
Thứ Sáu
4:10 PM - 5:05 PM
Mr. Minh
Level Program
LEVEL K3
Thứ Năm
5:05 PM - 6:00 PM
Mr. Minh
Level Program
LEVEL K3
Thứ Bảy
9:05 AM - 10:00 AM
Mr. Minh
Level Program
LEVEL KT4
Thứ Sáu
5:10 PM - 6:05 PM
Mr. Minh
Level Program
LEVEL KT4
Thứ Bảy
3:00 PM - 3:55 PM
Mr. Minh
Level Program
LEVEL T1 OPEN
Thứ Năm
6:05 PM - 7:30 PM
Mr. Minh
Open Class
LEVEL T5
Thứ Bảy
11:05 AM - 12:30 AM
Mr. Minh
Level Program
LEVEL T6
Thứ Hai
6:00 PM - 7:25 PM
Mr. Minh
Level Program

HIP HOP

Ban đầu, hip-hop là những điệu nhảy đường phố tự phát dành cho cộng đồng. Theo thời gian, nó đã phát triển mạnh mẽ và vươn lên sân khấu lớn. Ngày nay, Hip-hop là một thể loại nhảy năng động, phóng khoáng và là hình thức thể hiện cá tính mãnh liệt.

LỊCH 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Bắt đầu từ 1 lớp/tuần

Học kĩ thuật nền tảng của Dance/Acro. Dành cho học sinh xem nhảy múa như một hoạt động giải trí.


LEVEL PROGRAM: Tối thiểu 2 buổi/tuần/thể loại

Củng cố kiến thức nền tảng và trau dồi kỹ thuật theo thể loại đã chọn.

bottom of page