top of page
Level Name
Week Day
Time
Teacher
Program
LEVEL K3
Thứ Tư
3:40 PM - 5:05 PM
Ms. Lex
Level Program
LEVEL KT4
Thứ Sáu
5:10 PM - 6:35 PM
Ms. Lex
Level Program
LEVEL T1 OPEN
Thứ Hai
6:10 PM - 7:35 PM
Ms. Madison
Open Class
LEVEL T5
Thứ Sáu
7:40 PM - 9:05 PM
Ms. Lex
Level Program
LEVEL T6
Thứ Tư
6:10 PM - 7:35 PM
Ms. Lex
Level Program
LEVEL T7
Thứ Ba
6:20 PM - 7:45 PM
Ms. Lex
Level Program

LYRICAL

Thể loại này đều khuyến khích các vũ công phát huy tính linh hoạt trong cách biểu đạt, giúp thể hiện được vô vàn phong cách chuyển động và cảm xúc khác nhau.

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Bắt đầu từ 1 lớp/tuần

Học kĩ thuật nền tảng của Dance/Acro. Dành cho học sinh xem nhảy múa như một hoạt động giải trí.


LEVEL PROGRAM: Tối thiểu 2 buổi/tuần/thể loại

Củng cố kiến thức nền tảng và trau dồi kỹ thuật theo thể loại đã chọn.

bottom of page