Thời khóa biểu

Trang chủ > 10 tuần học trực tuyến > Học phí & Nội quy
Print Friendly, PDF & Email
NHÓM TUỔI THỜI LƯỢNG LỚP HỌC HỌC PHÍ 10 TUẦN
Mini Kid + Kid Prep. 30 phút  2,390,000 vnd
Kid 45 phút  2,930,000 vnd
Teen 60 phút  3,230,000 vnd

 

1. Đăng ký và thanh toán học phí

• Chương trình 10 tuần học trực tuyến là chương trình đặc biệt của Dancenter.
• Trong trường hợp Dancenter có thể mở cửa phòng tập trước khi chương trình học trực tuyến kết thúc, Dancenter sẽ áp dụng học phí truyền thống từ thời gian đó, học phí còn lại từ chương trình học trực tuyến sẽ được bảo lưu theo thông tin gia đình.
• Quy định hoàn tiền chỉ được áp dụng cho các gia đình có kế hoạch rời khỏi Việt Nam trước khi chương trình học trực tuyến kết thúc.
• Đăng ký được xác nhận khi và chỉ khi học viên thanh toán đầy đủ học phí, ký và gửi lại bản nội quy. Học viên/phụ huynh sẽ nhận được mật khẩu để đăng nhập vào lớp học trực tuyến Zoom.

2. Chuyên cần và đúng giờ

• Tôi phải đăng nhập trước 5 phút trước giờ vào lớp.
• Nếu tôi bỏ lỡ một lớp học, tôi có thể liên hệ Dancenter để được sắp xếp lớp học bù. Lớp học bù sẽ được sắp xếp đặc biệt để tôi có thể tham gia lớp cùng cấp độ – cùng thể loại hoặc cùng thể loại – cấp độ thấp hơn, điều này dựa trên ý kiến của giáo viên.
• Dancenter sẽ sắp xếp lớp học bù nếu nhận được thông báo vắng mặt từ học viên trước 24 giờ vào lớp. Vắng mặt không phải là điều kiện để được sắp xếp lớp học bù.
• Tôi hiểu rằng tôi sẽ không được hoàn tiền nếu tôi bỏ lỡ lớp học đã đăng ký.
• Chương trình học trực tuyến dành cho cá nhân. Nếu anh chị em trong gia đình muốn tham gia, phụ huynh vui lòng đăng ký lớp học phù hợp cho mỗi học sinh.

3. Kết nối internet

• Giáo viên sẽ sử dụng USB phát internet 4G. Dù vậy, chúng tôi không thể kiểm soát chất lượng đường truyền của tất cả học sinh.
• Nếu tôi gặp vấn đề về đường truyền sau khi đăng nhập lớp học, tôi sẽ không làm phiền lớp học lúc đó, tôi sẽ liên hệ Dancenter để sắp xếp 1 buổi học bù khác.

4. Miễn trừ trách nhiệm

Tôi hiểu rằng nguy cơ chấn thương là vốn có trong các hoạt động thể chất và tôi tự nguyện chấp nhận nguy cơ này. Dancenter và các nhân viên của trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả chấn thương xảy ra trong quá trình học trực tuyến.

Start typing and press Enter to search