Đăng ký năm học mới 2022-23

 In Lớp Trẻ Em, News, Uncategorized @vi

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh đăng ký qua mẫu đơn trực tuyến: TẠI ĐÂY.

Việc ghi danh được tiến hành theo nguyên tắc “đến trước, đăng ký trước”.

Nếu phụ huynh có câu hỏi, vui lòng liên hệ chúng tôi qua điện thoại hoặc email.

Chúng tôi sẵn sàng sắp xếp gọi trực truyến nếu phụ huynh có nhu cầu.

Thời khóa biểu

Bảng học phí

Các mốc thời gian

Recent Posts

Start typing and press Enter to search