top of page
Level Name
Week Day
Time
Teacher
Program
LEVEL K1 OPEN
Thứ Sáu
4:00 PM - 4:55 PM
Mr. Hieu
Open Class
LEVEL K1 OPEN
Thứ Năm
3:45 PM - 4:40 PM
Ms. Xoay
Open Class
LEVEL K2
Thứ Hai
4:30 PM - 5:25 PM
Mr. Hieu
Level Program
LEVEL K2
Thứ Sáu
4:50 PM - 5:45 PM
Mr. Hieu
Level Program
LEVEL K2
Thứ Tư
5:00 PM - 5:55 PM
Mr. Hieu
Level Program
LEVEL K3
Thứ Năm
4:45 PM - 5:40 PM
Ms. Xoay
Level Program
LEVEL K3
Thứ Ba
5:00 PM - 5:55 PM
Ms. Xoay
Level Program
LEVEL K3
Thứ Bảy
10:00 AM - 10:55 AM
Ms. Xoay
Level Program
LEVEL KT4
Thứ Năm
5:45 PM - 6:40 PM
Ms. Xoay
Level Program
LEVEL KT4
Thứ Ba
6:00 PM - 6:55 PM
Ms. Xoay
Level Program
LEVEL T1 OPEN
Thứ Hai
7:00 PM - 8:25 PM
Mr. Hieu
Open Class
LEVEL T5
Thứ Bảy
11:00 AM - 12:25 AM
Ms. Xoay
Level Program
LEVEL T6 & T7
Thứ Hai
5:30 PM - 6:55 PM
Mr. Hieu
Level Program

ACRO

Acro trong nhảy múa là sự kết hợp giữa các yếu tố: sự khéo léo, tính kĩ thuật, và các động tác của thể dục dụng cụ.

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Bắt đầu từ 1 lớp/tuần

Học kĩ thuật nền tảng của Dance/Acro. Dành cho học sinh xem nhảy múa như một hoạt động giải trí.


LEVEL PROGRAM: Tối thiểu 2 buổi/tuần/thể loại

Củng cố kiến thức nền tảng và trau dồi kỹ thuật theo thể loại đã chọn.

bottom of page