top of page
Level Name
Week Day
Time
Teacher
Program
LEVEL K1 OPEN
Thứ Năm
5:00 PM - 5:55 PM
Ms. Madison
Open Class
LEVEL K1 OPEN
Thứ Sáu
5:10 PM - 6:05 PM
Ms. Madison
Open Class
LEVEL K2
Thứ Tư
5:10 PM - 6:05 PM
Ms. Xoay
Level Program
LEVEL K2
Thứ Ba
4:00 PM - 4:55 PM
Ms. Xoay
Level Program
LEVEL K2
Thứ Bảy
9:00 AM - 9:55 AM
Ms. Xoay
Level Program
LEVEL K3
Thứ Sáu
4:10 PM - 5:05 PM
Ms. Lex
Level Program
LEVEL K3
Thứ Năm
4:30 PM - 5:25 PM
Ms. Lex
Level Program
LEVEL K3
Thứ Tư
5:10 PM - 6:05 PM
Ms. Lex
Level Program
LEVEL KT4
Thứ Ba
5:20 PM - 6:15 PM
Ms. Lex
Level Program
LEVEL KT4
Thứ Năm
5:30 PM - 6:25 PM
Ms. Lex
Level Program
LEVEL T1 OPEN
Thứ Tư
6:10 PM - 7:35 PM
Ms. Xoay
Open Class
LEVEL T5
Thứ Tư
6:10 PM - 7:35 PM
Ms. Sabra
Level Program
LEVEL T5
Thứ Năm
6:30 PM - 7:55 PM
Ms. Lex
Level Program
LEVEL T6
Thứ Sáu
6:10 PM - 7:35 PM
Ms. Sabra
Level Program
LEVEL T7
Thứ Năm
6:05 PM - 7:30 PM
Ms. Sabra
Level Program

JAZZ

Nhảy jazz là sự kết hợp giữa các kỹ thuật của ballet cổ điển và múa đương đại (modern dance) với các điệu nhảy phổ biến hiện nay.

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Bắt đầu từ 1 lớp/tuần

Học kĩ thuật nền tảng của Dance/Acro. Dành cho học sinh xem nhảy múa như một hoạt động giải trí.


LEVEL PROGRAM: Tối thiểu 2 buổi/tuần/thể loại

Củng cố kiến thức nền tảng và trau dồi kỹ thuật theo thể loại đã chọn.

bottom of page